08.01.2020

TRINNVURDERING

TRINN 2 OG 3

Trinnvurderingen skal gå over 45 minutter og skal komme på slutten av trinnet (2 og 3).

Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn. Det skal være før- og ettersamtale.

Få mest mulig utbytte av trinnvurderingen: Møt forberedt. En seriøs trafikkskole vil gi deg informasjon og oppgaver i forkant av trinnvurderingen.Sofie møter alltid forberedt  og får mye mer ut av kjøretimene.
Det blir morsommere, hun sparer tid og får gleden av mestringsfølelse.


 

 

Vil du vite mer om trinnvurdering kan du se på lærerplanene side 16.