10.01.2020

TRINN 1

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er et innføringskurs for alle lette førerkortklasser. Lærerplanen sier: «Kurset skal i liten grad inneholde lærestoff som kan leses på egen hånd.»
Kurset er et holdningskurs og er rettet mot elevens risikoforståelse og trafikken som system. Det skal være mye elevaktivitet, med refleksjon og ettertanke.
Det er ikke noe poeng å forberede seg til kurset. Det tas utgangspunkt i hva elevene tenker og deres erfaringer fra trafikken som gående, syklende, passasjer osv.
Trafikalt grunnkurs må gå over 5 samlinger på forskjellige dager. Trafikant i mørket blir gjennomført mellom 31 oktober og 15 mars. De som tar Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden må ta «Trafikant i mørket» til høsten.
Se kursoversikt her

 


Foto: Bjørn-Theo Rasmussen
Vi har oppgaver som det 
reflekteres rundt og deles i plenum.

 

Begrepsavklaring:
Trafikant i mørket: 
Er en del av Trafikalt grunnkurs. Lærer kjører.

Mørkekjøring:  
Tema som kommer senere i opplæringen hvor eleven kjører selv.

 


Foto: Bjørn-Theo Rasmussen
Vi har et trivelig klasserom med mye plass, aircondition og friskluftanlegg.
Høy trivselsfaktor.

 

Alder:
Under 25 år
Du må ta fullt Trafikalt grunnkurs (17 timer) før du begynner kjøreopplæringen. 
(I tidsrommet 15.3 – 31.10 tas «Trafikant i mørket» på høsten. Du kan ta kjøreopplæring frem til 31.10 uten å ha gjennomført «Trafikant i mørket»)

25 år +
Du kan begynne på kjøreopplæringen (uten Trafikalt grunnkurs). Du må ha med legitimasjon med bilde. Før oppkjøring må du ha gjennomført «Trafikant i mørket», «Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp» og «Tiltak ved trafikkulykke» .Foto: Bjørn-Theo Rasmussen
Vi har ca. 500 elever årlig på kurs. Alltid en glede med mange positive kursdeltakere som aktiviserer hverandre.
Utrolig gøy både for kursholder og kursdeltakere.

 

Trafikalt grunnkurs har følgende deler: 

Del 1 Trafikkopplæringen
Del 2 Trafikk og førerrollen
Del 3 Mennesket i trafikken og samhandling
Del 4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring         Del 1 - 4    10 timer 
Del 5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp                                                3 timer
Del 6 Tiltak ved trafikkulykke (foregår ute)                                                 1 time
Del 7 Trafikant i mørket (noe ute, eleven kjører ikke selv)                       3 timer
Foto: Bjørn-Theo Rasmussen
Alle må ha førstehjelpskurset, også de med førstehjelps-
utdanning. Det handler om opptreden på skadestedet. 
Siste timen forgår ute.

 

Alna Trafikkskole gjennomfører kostnadsfritt informasjonsmøte med ledsagere i forbindelse med Trafikalt grunnkurs.
Ledsagere som deltar for utdelt L og speil  (sponset av vår samarbeidspartner NAF)

 


Foto: Bjørn-Theo Rasmussen
De fleste ledsagere velger å delta på informasjonsmøte med trafikkskolen. Da blir du kjent med trafikkskolen, du får
innsikt i hvordan føreropplæringen er lagt opp og hvordan du best går frem for å få best mulig utbytte av mengdetrening
hjemme. De som deltar får L og speil.

 


Når du har tatt Trafikalt grunnkurs kan du se kursbeviset ditt her.