05.01.2020

TRINN 4

SIKKERHETSKURS VEI

Begrepsavklaring Sikkerhetskurs vei og landeveiskjøring.

Landeveiskjøring har hatt flere varianter. Kursene har hatt fokus på forbikjøring og kjøring i landeveismiljø og da som mer eller mindre ny-innlæring.

Sikkerhetskurs vei tar utgangspunkt i å videreutvikle tidligere innlærte ferdigheter, utvikle vilje til å opptre slik at ulykker unngås, samhandling, risikovurdering, beslutnings kvalitet og bli bevisst egne sterke og svake sider.

 

Kurset må gå over minst to dager og har følgende deler:
Del 1 Bilkjøringens risiko                                      90 min.
Del 2 Kjøring i landevegsmiljø                             225 min.
Del 3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø 180 min.
Del 4 Refleksjon og oppsummering                       90 min.

 

Få mest mulig utbytte av kurset: Delta aktivt, møt forberedt og skriv logg. Ta med deg notatene fra Sikkerhetskurs bane og overfør erfaringer herfra. En seriøs trafikkskole vil gi deg informasjon og oppgaver i forkant av kurset.

 

For å kunne delta på Trinn 4 Sikkerhetskurs vei må du være på riktig nivå (nær førerprøve-nivå) og du må ha gjennomført Trinnvurdering for Trinn 2 og 3 og Sikkerhetskurs bane. Trafikkskolen har ansvar for å sørge for at eleven er på riktig nivå. Det kan få konsekvenser for trafikkskole/lærer om eleven er tatt med for tidlig, og vedkommende kan få kurset underkjent.

Denne artikkelen fra Vegnett bør du lese.

Vil du vite mer om kurset kan du se på lærerplanene side 38.

 

Vil du begynne å diskutere hjemme om trafikksituasjoner, konsekvenser, handlingsvalg, løsninger osv. kan du beggeynne med denne videoen.