06.01.2020

SIKKERHETSKURS BANE

GLATTKJØRING

Først en begrepsavklaring Glattkjøring og Sikkerhetskurs bane.

Glattkjøring var et mestrings kurs. Lære å heve skrens, bremsemåter osv. Forskning tyder på at dette førte til at bilfører etter kurs følte at de kunne få kontroll over kjøretøyet, overvurderte seg selv og ofte endte i ulykker.

Sikkerhetskurs bane er et holdnings- og forståelses-kurs. Kurset tar sikte på å bli kjent med førerstøttesystemer bilen er utstyrt med, hvordan du merker at det griper inn, systemets begrensninger, hvordan du reagerer som fører og hvilke tiltak fører kan iverksette for å unngå å komme i en situasjon hvor førerstøtte-systemene må gripe inn. I tillegg øve på sikring av last og personer.

 

Kurset foregår på NAFs øvingsbaner og er obligatorisk. Baneleie pr. 2022 er kr. 1350,- pr. elev.  I tillegg kommer kostnader til trafikkskolen.


(Foto: NAF) Vi bruker vanligvis NAFs øvingsbane på Fet, Løken. Banen er lagt opp til å være sammenlignbar med vanlig vei. Kursdeltakerne skal  oppleve/erfare som på vanlig vei.  

 

Kurset tas på en dag og har følgende deler:
Del 1 Mål, organisering og forventninger             15 min.
Del 2 Sikring av personer og last                            45 min.
Del 3 Førerens grad av kontroll over kjøretøyet  90 min.
Del 4 Refleksjon og oppsummering                       30 min.

Få mest mulig utbytte av kurset: Delta aktivt og møt forberedt. En seriøs trafikkskole vil gi deg informasjon og oppgaver i forkant av kurset.

For å kunne delta på Sikkerhetskurs bane må du være på riktig nivå, og du må ha gjennomført Trinnvurdering for Trinn 2. Kurset skal gjennomføres mot slutten av Trinn 3. Trafikkskolen har ansvar for å sørge for at eleven er på riktig nivå. Det kan få konsekvenser for trafikkskole/lærer om eleven er tatt med for tidlig, og eleven kan få kurset underkjent.

Vil du vite mer om kurset kan du se på lærerplanene side 34.

 

Vil du begynne å diskutere hjemme om trafikksituasjoner, konsekvenser, handlingsvalg, løsninger osv. kan du beggeynne med denne videoen.

                                               

 

                                     

                                                    Ta lappen, Alna Trafikkskole