Forside > Priser

Priser

Trafikalt grunnkurs

10 timer grunnleggende teori
4 timer førstehjelp
3 timer mørkekjøring

Disse 17 timene er obligatoriske for deg under 25 år

Kr. 2 900,-


Kjøretime á 45 minutter

For at du skal få mest mulig utbytte av timene kjører vi doble timer

Kr. 670,-


Kjøretime á 45 minutter etter kl. 16:00

For at du skal få mest mulig utbytte av timene kjører vi doble timer.

Kr. 770,-


Sikkerhetskurs på bane

Også kalt glattkjøring.

Kr. 3 750,-


Baneleie, sikkerhetskurs på bane

Baneleie til NAF. Dette kommer i tillegg til prisen på 3 600,-

Kr. 1 240,-


Sikkerhetskurs på vei

2 timer innledende teori                                                                           Kr    800,-
5 timer Kjøring i landeveis miljø                                                               Kr. 3 400,-
4 timer planlegging og kjøring i variert miljø                                            Kr. 2 300,-
2 timer refleksjon og oppsummering                                                       Kr.    800,-Førstehjelp

4 timer førstehjelp og tiltak ved ulykke.

Kr. 750,-


Mørkekjøring

3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon.

Kr. 1 800,-


Førerprøven

Leie av bil til førerprøven i Oslo.

Kr. 2 500,-


Avbestilling av timer må skje direkte med lærer eller kontor senest siste virkedag kl. 12.00 før avtalen ved vanlig timeavtale. For obligatorisk kursing er avbestillingsfristen 3 virkedager før avtalen. For førerprøven er avbestilligsfrist 3 virkedager før prøven. Ved senere avbestilling må avtalene betales fullt ut. Det aksepteres ikke avbestilling pr. sms eller mail. Ved fakturering påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-.

Priser pr. 01.01.2019
Det tas forbehold om prisendringer

Oppkjøring må avbestilles hos Statens Vegvesen senest 3 virkedager før prøvedato.


Gebyrer til Statens Vegvesen

Teoriprøven Kr. 640,-
Praktisk prøve Kr. 1 100,-
Utstedelse av førerkort Kr. 300,-
Bilde Kr. 80,-