Forside > Priser

Priser

Trafikalt grunnkurs

10 timer grunnleggende teori
4 timer førstehjelp
3 timer mørkekjøring

Disse 17 timene er obligatoriske for deg under 25 år

Kr. 3 700,-


Kjøretime á 45 minutter

For at du skal få mest mulig utbytte av timene kjører vi doble timer

Kr. 825,-


Kjøretime á 45 minutter etter kl. 16:00

For at du skal få mest mulig utbytte av timene kjører vi doble timer.

Kr. 950,-


Sikkerhetskurs på bane

Også kalt glattkjøring.

Kr. 4500-


Baneleie, sikkerhetskurs på bane

Baneleie til NAF. Dette kommer i tillegg til prisen på 4 500,-

Kr. 1 400,-


Sikkerhetskurs på vei

2 timer innledende teori                                                                           Kr   600,-
5 timer Kjøring i landeveis miljø                                                              Kr. 4 700,-
4 timer planlegging og kjøring i variert miljø                                       Kr. 3 500,-
2 timer refleksjon og oppsummering                                                   Kr.   600,-

 


Førstehjelp

4 timer førstehjelp og tiltak ved ulykke.

Kr. 900,-


Mørkekjøring

3 timer "trafikant i mørket".

Kr. 2 100,-


Førerprøven

Leie av bil til førerprøven i Oslo, mandag - fredag. mellom kl. 08.10 og 16.00

Kr. 2 900,-


Avbestilling av timer må skje direkte med lærer eller kontor senest siste virkedag kl. 12.00 før avtalen ved vanlig timeavtale. For obligatorisk kursing er avbestillingsfristen 3 virkedager før avtalen. For førerprøven er avbestilligsfrist 3 virkedager før prøven. Ved senere avbestilling må avtalene betales fullt ut. Det aksepteres ikke avbestilling pr. sms eller mail. Ved fakturering påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-.

Priser pr. 01.07.2020
Det tas forbehold om prisendringer

Oppkjøring må avbestilles hos Statens Vegvesen senest 3 virkedager før prøvedato.

 

Gebyrer til Statens Vegvesen

Teoriprøven Kr. 360,-
Praktisk prøve Kr. 1 190,- /1 150 ved bet over nett
Utstedelse av førerkort Kr. 210,- / 90 ved bet over nett
Bilde Kr. 70,-