27.09.2019

MENGDETRENE I HØSTFERIEN

Privat øvelseskjøring

For å bli tryggest mulig som nybakt førerkortinnehaver, er det av stor betydning at man får kjørt mye før man tar førerprøven. Forskning viser at mengdetrening når man er på et høyt nivå (førerprøvenivå) gir best utbytte med tanke på trafikksikkerhet.
Les mer her.

Skal du være hjemme i høstferien og mengdetrene, øver du på temaer/øvelser du har lært av trafikklæreren. Det kan være lurt å øve i samme område som du kjørte med trafikklæreren. Da husker du lettest hva øvelsene går ut på. Smart å «lære» ledsager momentene ? det vil si: tenk høyt når du kjører, da vet ledsager hva som kommer og slipper overraskelser, og du blir veldig bevisst på det du øver på.


Sørg for at din mengdetrening i trafikken
blir trygg og forutsigbar for alle.


Skal du på langtur og mengdetrene til og fra, er det en forutsetning at du har gjennomført Trinn 3.10 Sikkerhetskurs bane, og Trinn 4 Sikkerhetskurs vei. Da har du lært om planlegging og hva som bør vektlegges på turen. Huskeliste: 
- beregn god tid  
- planlegg hvilket tidspunkt det kan være gunstig å reise på, trafikkmengde, lysforhold osv.  Sjekk evt. 175.no    
- skal du på fjellet, vinterdekk?
- noe å spise (men ikke spis mens du kjører)  
- sjekk spylevæske, vinduspusser, drivstoff, olje, bremser, dekk og lys  
- sikre lasten i bilen. Ingen ting skal ligge løst i bilen, og sørg for at varseltrekant ikke ligger under lasten (lett tilgjengelig,     
  men sikret) 
- slå av mobiltelefon, så slipper du å bli forstyrret av den
Ha stroppene ferdig festet i bilen før du begynner å laste        Det tyngste plasseres lavt, og gjerne låst mellom 
                                                                                                  setene. Buret skyves helt inn til setet foran.

 


Alt i bagasjerommet plasseres opp mot            Baksetet kan også brukes som bagasje plass.
seteryggen og stroppes fast.                             Da er sikkerhetsselen genial til stropping.
Legg varseltrekant lett tilgjengelig, men
festet.

La den som skal ta førerkort pakke og sikre lasten. På sikkerhetskurs bane (glattkjøringen) lærte de om lastsikring, kanskje ledsager kan plukke opp noen tips?Vær obs på føret.
Det er høst med løv og våt vei. Det kan gi svært glatt føre. Du må sjekke vinduspusser og spylevæske før du legger ut på kjøretur - uansett hvor langt du skal. Sjekk også at dekkene har tilstrekkelig mønsterdybde.
Før du begynner å kjøre: bli kjent med hvordan du bruker nødvendige instrumenter: vinduspusser, spyler, varmeapparat, varmetråder i bakruta osv.


 


Ansvar

Ledsager regnes som fører av bilen og har det fulle ansvar. Det vil si at ledsager ikke har lov til å bruke håndholdt telefon, nettbrett eller lignende og må ha fokus på trafikken hele tiden.


 

 

Krav for: 

Ledsager: 
- 25 år eller eldre   
- hatt førerkort for gjeldende klasse sammenhengende siste 5 år

Elev:
16 år: 
- Trafikalt grunnkursbevis + legitimasjon med bilde.
   Se grunnkursbeviset ditt her.

Over 25 år 
- legitimasjon med bilde

Bil i tillegg til vanlige krav: 
- L skilt  
- ekstra speil innvendig for ledsager


Husk grunnregelen for trafikk:   

H ensynsfull
A ktpågivende
V arsom               ..... og ikke være til unødig hinder eller ulempe.

 


Les også Vegvesenets informasjonshefte her:     Øvingskjørings hefte

 


                                              GOD HØSTFERIE MED TRYGG

                                                         MENGDETRENING