24.01.2019

NÅ ER KULDA HER

SØRG FOR GOD SIKT

Frosten er her, snøen laver kanskje ned og du må sørge for god sikt før du kjører.

Forskrift om bruk av kjøretøy 
 § 1-3.Utsyn
Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.

Konsekvenser av slurv og unnlaten het blir fort en ulykke. Selv om det ikke skjer noe kan du bøtelegges og få førerkortet beslaglagt om du kjører uten tilstrekkelig sikt.


Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv
§ 2-5. Trafikkfarlige lovbrudd
15. Tekniske mangler, overlasting mv.
Tap av førerett bør fastsettes til minst 3 måneder når det ved kjøretøyet er påvist feil eller mangler som innebærer vesentlig fare for trafikksikkerheten.

Ikke utsett deg selv eller andre for denne risikoen når du på en enkel måte kan sørge for god sikt.
Ved lav sol er du avhengi av rene ruter.

 


Sikre deg selv, stå minst mulig ute i gata, bruk gjerne refleksvest
og ikke ha på mer lys enn parklys.

DET ER BEDRE Å KOMME LITT SENT FREM ENN Å RISIKERE LIV OG LEMMER VED Å KJØRE MED DÅRLIG SIKT.

Du risikerer avkorting på forsikringen om det blir påvist at en ulykke skyldes dårlig sikt på grunn av slurv.

Slik gjør du:

 - bruk motorvarmer. Det sparer miljøet, bilens motor og rutene blir raskt isfrie.
 - still inn varmeapparat med defroster på frontruta og varmetråder på bakrute og speil.
 - fei snø av hele kjøretøyet. Snø på taket kan blåse av og forstyrre de bak, (og regnes som usikret last) eller ved en oppbremsing skli
   ned på frontruta så du ikke ser noe. Snøen er da ofte veldig tung og vindusviskere klarer ikke å ta unna.


NB! Når du står ute og feier/skraper er det viktig at du ikke har på annet lys enn parklysene. Du står i en veldig utsatt situasjon hvis du står ved siden av et kjøretøy med nær eller fjernlys på og det er mørkt ute.
(Husker du kanskje fra mørkekjøringen?)


Ser du den
som skraper
is av bilen?

 

 

 Foto: Per Ove Sercan Husevik

 

Trafikkreglene 
§ 15. Bruk av lys
4. Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet
    synlig for annen trafikant.
    Fjernlys eller nærlys må ikke være tent under stans eller parkering som nevnt i første ledd.

 

 

                                                            HA EN TRAFIKKSIKKER HØST OG VINTER 

                                                 SØRG FOR Å SIKRE DEG SELV OG DINE MEDTRAFIKANTER