04.03.2019

HVORDAN BLI EN TRYGG SJÅFØR.

LÆR RIKTIG

Forskning viser at læring over tid gir tryggere sjåfører. Myndighetene ser for seg et opplæringsforløp over 2 år, hvor man lærer av profesjonelle for så å mengdetrene (gjøre lekser) hjemme. Se lærerplanene side 20 siste avsnitt.  

 Tanken er:

Begynn på trafikkskole.
16 år, ta full opplæring, øv gjerne hjemme på det du ha lært på skolen – men det er lurt å ha tatt noen timer først, så det grunnleggende får «satt seg» litt.
17 år er det ønskelig at du er på førerprøvenivå – det vil si at du har gjennomført full opplæring med kurs bane og vei. Da skal du kjøre i alle trafikale situasjoner og gjerne med henger (hvis hengeren er innenfor førerkort klasse B), fullastet bil osv.
18 år, evt. noen kjøretimer og førerprøve.
Erfaring viser at dette ikke blir et dyrere førerkort, snarere tvert imot og i tillegg sikkerhetsgevinsten. Følger du denne opplæringsmodellen vil det føre til at ledsager slipper å engste seg, risikoen under kjøringen blir minimal og man slipper «ufine» meningsutvekslinger mellom ledsager og «elev».
Mengdetrening må bare foregå i Norge. De fleste andre europeiske land har forbud mot å øvelseskjøre hjemme.


Øve hjemme
Mange prøver å spare ved å lære av andre hjemme. Har du hatt førerkortet over lengre tid kjører du på autopilot, og det er bra – men da kan det bli vanskelig å lære bort til andre når du ikke er bevisst hva du gjør, hvordan, når og hvorfor. Feil læring fordyrer og frustrerer eleven og sannsynligheten for å falle tilbake til tidligere innlærte (u)vaner er stor. Mange tenker: «skal bare lære bort det grunnleggende – styre, gire og sånn». Det er motoriske ferdigheter det er særlig vanskelig å rette på i ettertid. Anbefales ikke.


Oppkjøring / førerprøve
Ta oppkjøring i det distriktet du bor og kommer til å kjøre i. Enkelte tyr il lettvint løsninger, og det gir neppe trygge trafikanter.

Informasjonsmøte
For å få mer utbytte av mengdetreningen hjemme, anbefaler vi å delta på informasjonsmøte for ledsagere på:
Alna Trafikkskole eller Statens Vegvesen. Ledsagere får utdelt L og speil når de deltar på informasjons møtet.


Alna Trafikkskole gjennomfører informasjonsmøter. Vi opplever alltid en positiv stemning og
hører ofte at møtet  burde være obligatorisk for alle ledsagere

 

Generelt om trafikkopplæringens innhold

Les også Vegvesenets informasjonshefte her:    Øvelseskjøring, mengdetrening