11.01.2020

HOVEDMÅL FOR OPPLÆRINGEN KLASSE B

DETTE MÅLES PÅ FØRERPRØVEN

Når du skal ta lappen vil sensor under oppkjøring vurdere i forhold til hovedmålet som du ser under.

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

- er trafikksikker

- gir god samhandling

- fører til god trafikkavvikling

- tar hensyn til helse, miljø og andres behov

- er i samsvar med gjeldende regelverk

 

 Anna Bakken Worpvik, ta lappen, Alna Trafikkskole
Foto: Bjørn-Theo Rasmussen
Når sensor skal vurdere under en oppkjøring vurderes det opp mot hovedmålet.

Møter du like forberedt som Anna Bakken Worpvik, består du uten problemer.

 Vil du vite mer om føreropplæringen kan du lese her.