04.03.2019

HOVEDMÅL FOR OPPLÆRINGEN KLASSE B

DETTE MÅLES PÅ FØRERPRØVEN

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

- er trafikksikker

- gir god samhandling

- fører til god trafikkavvikling

- tar hensyn til helse, miljø og andres behov

- er i samsvar med gjeldende regelverk
Dette tar sensor utgangspunkt i, når din kjørekompetanse skal vurderes under førerprøven:
Møter du like forberedt som Anna, består du uten problemer.