Forside > Grunnkurs

Grunnkurs

Alle under 25 år må ha gjennomført grunnkurs før øvelseskjøringen begynner.

Du kan ta trafikalt grunnkurs etter fylte 15 år.

Alna Trafikkskole inviterer til informasjonsmøte med ledsagere omtrent én gang i måneden.

Trafikalt grunnkurs består av 17 undervisningstimer, fordelt på 10 timer teori, 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkekjøring.

Det stilles strenge krav til fremmøte. Fravær må du ta igjen senere. Kommer du for sent må hele kurssekvensen (samlingen) du kommer for sent til, taes igjen senere. Du som tar trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden må ta mørkekjøringen senere, men du kan etter å ha tatt de andre delene av grunnkurset begynne den praktiske øvingen.

Teorien i trafikalt grunnkurs er ingen erstatning for vanlig teorikurs.

Du må under mengdetrening privat eller opplæring trafikkskole ha med legitimasjon og bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs.