04.03.2019

DETTE MÅ DU FOR Å TA LAPPEN

TRINNVIS OPPLÆRING

I Norge har vi trinnvis opplæring. Vi har 4 trinn og opplæringen må tas i den rekkefølgen.

 TRINN 1 Trafikalt grunnkurs                 mer info

 TRINN 2   Kjøretøybehandling                                                                                         
                  Trinnvurdering                      mer info   
            

 TRINN 3   Trafikal opplæring  
                   Sikkerhetskurs bane            mer info 
                   Trinnvurdering                     

TRINN 4   Sikkerhetskurs vei                  mer info                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      
FØRERPRØVE   TEORI  PRAKTISK     mer info                                                           
                                                                                                                                                                          

KJØRING
For å begynne å kjøre bil må du være minst 16 år. Du må ha tatt Trafikalt grunnkurs. Under kjøring må du ha med grunnkursbevis og legitimasjon med bilde. Grunnkurs beviset finner du her.    

LEDSAGER
Hvis du skal mengdetrene hjemme må ledsager være minst 25 år og hatt førerkortet for gjeldende klasse, sammenhengende de siste 5 år,

Ledsager bør delta på informasjonsmøte hos trafikkskolen eller Statens VegvesenSofus er toppidrettsutøver i turn og kjenner godt til turnstigen og betydningen av å å følge trinnene, forberede seg godt og trene mye for å bli skikkelig god. Ikke vanskelig å overføre dette til føreropplæringen.
Sofus har tatt Trafikalt grunnkurs. Ledsager har vært på informasjonsmøte. De første kjøretimene er gjennomført med teoriforberedelse, og snart er han klar for mengdetrening hjemme med en trygg ledsager ved sin side.
Alt ligger til rette for en trygg og meningsfylt føreropplæring.